Konferencijos programa ir pranešimų santraukos (2021)

2021 m. balandžio 22 d. vykusios konferencijos

PROGRAMA

9.50-10.00 || Prisijungimas prie konferencijos virtualaus kambario

10.00-10.05 || Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis

10.05-12.05 || Plenarinis posėdis (vaizdo įrašas)

12.05-13.00 || Pietų pertrauka

13.00-15.30 || Darbas sekcijose

Atsisiųsti programą PDF formatu


PLENARINIS POSĖDIS

Moderatoriai: Viktorija Kavaliauskaitė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentė ir Asta Pukienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto lektorė
Posėdis vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“

10:05-10:35Emocinis intelektas - trūkstama grandis vedanti į sėkmę
Dr. Elena Trepulė, VDU Švietimo akademijos docentė, Lietuva
10:35-11:05Verslumas ir kūrybiškumas: „Vinted“ sėkmės istorija
Milda Mitkutė, „Vinted“ įkūrėja, Lietuva
11:05-11:35Specializacija skirta vabzdžiams
Jurga Graf, fotomenininkė, dizainerė, filosofė, Vokietija
11:35-12.05„Tarptautinis studentas“ nuo 2007 metų, pradėjau Kauno kolegijoje
Arman Orman, filosofas ir keliautojas, Čekijos Respublika

SEKCIJOS

Moderatoriai: Erikas Varekojis, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentas ir Asta Pukienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Ekologinė edukacija: retorinė topika straipsnių antraštėse
Augustė Šimkutė, dr. Eglė Gabrėnaitė (vadovė)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Use of Slang in the Posts of Social Media
Aušra Augustytė, Asta Pukienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Business Article Headlines: CNN vs VERSLO ŽINIOS
Dominyka Jasiūnaitė, dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Cases of Hyperbole in the Texts of Advertisements
Viktorija Kavaliauskaitė, Asta Pukienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Use of Shortenings in the Posts of Social Media
Sigita Totoraitytė, Asta Pukienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
14:15-14:30The Translation of Metaphors in Presidential Speeches
Gintarė Inokaitytė, dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Linguistic Analysis of Contemporary Public Speeches
Viktorija Ašmenaitė, Asta Pukienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Patterns of Theme and Rheme Employed to Achieve Coherence in Newspaper Articles
Justė Varanavičiūtė, dr. Rima Jasnauskaitė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Dovydas Obcarskas, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentas ir Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Relevance and Linguistic Accuracy of the Information Provided on Websites
Neringa Lekandrė, Gemma Navickienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Phonetic Peculiarities in Headlines of Social Media
Justė Rupeikaitė, Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
13:30-13:45On Translation of Business Names from Lithuanian into English
Mantvydas Valukonis, dr. Rima Jasnauskaitė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Online Language Learning – Myth or Reality?
Kamilė Čižiūtė, Karolina Drebulytė, Aistė Žukauskaitė, Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė (vadovė)
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Relevance of the German Language in the International Tourism Industry Today
Andrea Meintjes, Anke Bertrem, Renata Sedliorienė (vadovė)
Kauno kolegijos Verslo fakultetas

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Ways of Creating Diplomatic Language in the Texts of BBC Talks
Gabrielė Jasinskaitė, dr.Rima Jasnauskaitė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras
Pranešimo santrauka
14:30-14:45Linguistic Peculiarities of Emphatic Sentences in the Presentations at TED Talks
Gabriele Zinytė, Gražina Jedemskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Ways of Creating the Effect of Distancing in the Texts of News Reports
Liveta Žvironaitė, dr. Rima Jasnauskaitė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Rasa Bartkevičienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentė ir Edita Dulkinienė bei Raimonda Sadauskienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytojos
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymas(-is) tyrinėjimais, eksperimentais, atradimais
Aida Kubilienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Ikimokyklino amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymosi dizainas, paremtas S. Kneipo metodika
Rasa Andrejeva, dr. Auksė Petruškevičiūtė (vadovė)
Vytauto Didžiojo Universitetas Švietimo akademija

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Priešmokyklinio amžiaus vaikų emocijų raiškos skatinimo galimybės
Gabija Lukoševičiūtė, Edita Ivinkina (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Ankstyvojo amžiaus vaikų pojūčių lavinimo galimybės meninėje veikloje
Irma Jakimonytė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo(-si) galimybės
Lina Mickevičienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:15-14:304–5 metų vaikų agresijos raiška ir jos koregavimo galimybės
Regina Skačkauskienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Agresyvus vaikų elgesys ikimokykliniame amžiuje
Rita Švalbonaitė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Vaikų baimės ir psichoterapinės pasakos reikšmė jų mažinimui
Vaida Nainė, Edita Ivinkina (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
15:00-15:15Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, patiriančių tėvų skyrybas, emocijų raiška
Žana Urbanskienė, Edita Dulkinienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
15:15-15:30Occupational Therapist's Work with Hyperactive Children
Inga Binisevičienė, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Rūta Balčiūnaitė ir Skirma Grikietytė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentės ir Asta Jakimavičienė bei dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytojai
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Veiksniai, lemiantys sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Ala Musteikienė, Raimonda Sadauskienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Kristina Vaičiūnienė, Edita Dulkinienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija grupėje: tėvų lūkesčiai ir pareigos
Edita Navasaitytė, Asta Jakimavičienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Smulkiosios motorikos lavinimo įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidai
Aušra Stankevičienė, Raimonda Sadauskienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Šiuolaikinių literatūrinių pasakų reikšmė ugdant ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinius įgūdžius
Bernadeta Garmutė–Gaulienė, Deimantė Karalė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:15-14:303-4 metų amžiaus vaikų kalbėjimo įgūdžių ugdymas taikant žaidimus
Viktorija Čeponytė, Edita Dulkinienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Šeimos ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant 4-5 metų vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius
Simona Blažiūnaitė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Physical Exercises for Children Aged 3-7 to Develop Fine and Gross Motor Skills
Ugnė Baginskaitė, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Solveiga Grinaitė ir Rebeka Marušauskaitė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentės bei dr. Sigita Saulėnienė ir dr. Algirdas Saulėnas, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytojai
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Antano Maceinos teorinių darbų analizė ugdymo senovėje aspektu
Monika Eidukevičiūtė, dr. Sigita Saulėnienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Ugdymo idėjos nuo Antikos iki Naujųjų laikų epochos
Viktorija Rios, dr. Sigita Saulėnienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Švietimas, pedagoginė mintis ir švietimo sistema Lietuvoje 1918-1940 m.
Emilija Trepeikaitė, dr. Sigita Saulėnienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymo(-si) būdai
Gitana Baležentienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Dėmesingo įsisąmoninimo metodo taikymo galimybės ikimokykliniame amžiuje
Gabrielė Grajauskaitė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:15-14:30STEAM taikymas lauko darželyje
Aurelija Vidmantienė, Nijolė Meškelienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo(-si) galimybės taikant STEAM ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „x“
Dalia Linkevičienė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
14:45-15:004-5 metų amžiaus vaikų pažinimo ugdymas(-is) meninėse veiklose taikant informacines kompiuterines technologijas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „x“
Renata Pakštienė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra

Pranešimo santrauka
15:00-15:15Veiksniai, sąlygojantys ikimokyklinio ugdymo pedagogų pasitenkinimą profesine veikla
Armanda Ralytė, dr. Giedrė Slušnienė (vadovė)
Klaipėdos valstybinė kolegija

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Gintarė Anužė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentė ir Elijus Kniežauskas, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytojas
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15The Clash with Design
Dilyana Peeva, Petya Hristova, Katrin Teofilova, Eliza Domuzova, Antoaneta Ilieva, Kalina Nencheva
dr. Theodor Liho (supervisor)
National Academy of Arts, Bulgaria

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Wooden Fabric Lamp
Kim Hebar, Vlasta Čobal Sedmak (supervisor)
Wood Technology school Maribor, Higher Vocational College

Pranešimo santrauka
13:30-13:45The Interior of Natural Materials: This is What Nature has Given
Aiste Kubiliute, dr. Inga Valentiniene (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Exploring the Design Laws of Rococo and Historical Decorating Techniques
Alenka Brlogar, Martin Klinc (supervisor)
Higher vocational college for wood and design, Wood technology school Maribor

Pranešimo santrauka
14:00-14:15The Specificity of Educational Poster Design
Andrijana Vansevičiūtė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Object and It's Shadow
Rok Bezjak, Julija Čerček, Katja Kavčič, Hana Kuntič, Viktorija Küplen, Brano Martinovič, Vlasta Čobal Sedmak (supervisor)
Wood Technology school Maribor, Higher Vocational College

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Design and Application of Art Based on Projection Mapping
Santa Katkevica, Aina Strode (supervisor)
Rezekne Academy of Technologies, Latvia

Pranešimo santrauka
14:45-15:00The Process of Cyanotype Photography and It's Application for Artistic Purpose
Greta Kalinauskaitė, Domantė Katauskaitė, Emilė Barauskaitė, Svetlana Batura (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Rūta Jurgaitytė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentė ir Olesia Les-Daškevičienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Asmens iškreipto identiteto raiška bjaurumo estetikoje su mados prekės ženklu „TOMMAZO“
Kristina Baranova, Violeta Dobrovolskienė ir dr. Jovita Dargienė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Wooden Dress
Ana Viher, Michelle Vrbanić Nežka Piko. Cvetka Hojnik, Dr. Martin Klinc (supervisors)
Wood Technology School Maribor, Higher Vocational Collage, Maribor, Slovenia

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Reklaminė fotosesija jungiant fotografiją su mados iliustracija
Odeta Venslovaitė, Rasa Povilaitienė ir dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:45-14:00VIVA LA FORMA. Bag from Ideas to Realizations
Rok Bezjak, Brano Martinović, Julija Čerček.
Cvetka Hojnik (supervisor), Martin Klinc, Igor Hovnik (Practical Realization)
Wood Technology school Maribor, Higher Vocational College

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Renginio „COMIC CON“ dalyvių įvaizdžių kūrimas stilizuojant japonų gatvės madą
Diana Kvietkauskaitė, Rasa Povilaitienė ir dr. Jovita Dargienė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Kariuomenės uniformos atspindžiai mūsų spintose
Giedrė Grinkevičiūtė, dr. Jurgita Domskienė (vadovė)
Kauno Technologijos Universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Įvaizdžių kūrimas remiantis pasakų personažais juos pritaikant skirtinguose filmų žanruose
Fausta Ulinskaitė, Violeta Dobrovolskienė ir dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:45-15:00„Reivo“ subkultūros ir modernaus šokio raiška įvaizdyje klubinės kultūros komunikacijoje
Ema Totoraitytė, Violeta Dobrovolskienė ir dr. Jovita Dargienė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
15:00-15:15Festivaliams skirtų futuristinių įvaizdžių kūrimas pasitelkiant šviesą atspindinčias bei šviečiančias medžiagas
Milda Razulevičiūtė, Rasa Povilaitienė ir dr. Jovita Dargienė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
15:15-15:30Įvaizdinė meninė fotografija, atskleidžianti šeimininko ir jo šuns emocinį ryšį
Raminta Kuncytė, Rasa Povilaitienė ir dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Augustinas Jonauskis, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentas ir dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovė
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Miesto gaivinimas dizaino objektais
Augustinas Jonauskis, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Išmanių informacinių pilonų dizainas, funkcija ir reikšmingumas Kauno daugiabučių rajonuose
Alina Fedorinina, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Sovietmečio palikimo fenomenas šiuolaikinio žmogaus aplinkoje
Ieva Sutkaitytė, Svetlana Batura (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Gamtos ir miesto sintezė: interjero dizaino objektai, sukurti panaudojant gamtos elementus, miestiečių namuose
Ieva Labokaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Gyvenimo kokybė ir ekologija: tvarumo principų taikymas interjero dizaine
Jonė Jakštaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Mažas ir funkcionalus: optimalūs dizaino sprendimai mažo ploto vonios kambariui
Ema Poškutė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Slidi danga viešojo sektoriaus objektų patalpose ir prieigose
Deimantė Rūkštelytė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Dizaino ir kompozicijos ypatumai: klaidos, kurių galima išvengti dekoruojant sienas ir lubas
Emilija Skurdelytė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
15:00-15:15Vazonų dizainas kultūrinių augalų auginimui daugiabučių balkonuose
Radvilė Sarapinaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Elvina Gasparyan, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto studentė ir Laura Slavinskaitė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15Kultūrinės bendruomeninės organizacijos KULTŪRINĖS BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „Muilo laboratorija“ prekės ženklo ir firminės pakuotės dizainas
Vilma Bagdonavičiūtė, dr. Kristina Budrytė Genevičė ir Gerūta Sprindytė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Pirmykščių ir šiuolaikinių žmonių sieninio meno raida
Eglė Vaištaraitė, Svetlana Batura (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Reklama – įrankis teigiamam visuomenės poveikiui kurti
Viktorija Samėnaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Socialiniuose tinkluose kuriamų įvaizdžių įtaka asmenų nuo 16 iki 21 metų amžiaus požiūriui į save
Agnė Bielinytė-Bieliakaitė, Violeta Dobrovolskienė ir dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno Kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Naujo dizaino skardinės su uždarymo funkcija – alternatyva plastikiniams buteliams
Elvina Gasparyan, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų Akademija

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Tinkamo atliekų rūšiavimo pasekmių informacijos pateikimas specialioje reklamoje
Arnas Steponaitis, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Dirbtinio stoglangio pritaikymas ir nauda belangėse patalpose
Jonas Ramanauskas, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Laiptų konstrukcijos pritaikymas asmenims, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimų
Ernestas Mikalauskas, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
15:00-15:15Patiriamų patyčių problemos sprendimas specializuotomis vizualinėmis priemonėmis
Gabrielė Mončytė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
15:15-15:30NAUJAS LOGOPEDINĖS KNYGELĖS DIZAINAS – NAUJOS GALIMYBĖS LAVINANT KALBĄ
Karolina Pociūtė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: Martynas Čereškevičius, Kauno kolegijos Medicino fakulteto studentas ir Violeta Kamantauskienė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytoja
Sekcija vyko nuotoliniu būdu naudojant įrankį „Zoom“
13:00-13:15COVID-19 pandemijos įtakos akcijų rinkoms vertinimas: S&P 500 akcijų indekso analizė
Skirmantas Stankevičius, Jurgita Stankevičienė (vadovė)
Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas

Pranešimo santrauka
13:15-13:30Development and Importance of Vaccine and Vaccination
Angela González Alonso and Paula Cortizo del Hoyo, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Universidad de León, School of Health Sciences

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Evolution of Nursing History and It's Significance for Kauno kolegija Faculty of Medicine
Gabija Rumiancevaitė, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Postpartum Depression
Gabrielė Brajinskaitė, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Sujok in Everyday Life
Ieva Ivanauskaitė, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Common Postural Problems and Corrective Exercises to Solve Them
Martynas Čereškevičius, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Food Waste in Lithuania
Tadas Bliūdžius, Aistė Cimakauskaitė, Karolina Kliknaitė, Jolanta Kunickaitė, Aistė Marciulevičiūtė, Aneta Tolvaišaitė. Rasa Šulcienė (vadovė)
Kauno kolegijos Kalbų centras

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Choking. First Aid Actions
Jūratė Tunc, Violeta Kamantauskienė (vadovė)
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pranešimo santrauka
LithuaniaEnglish