APIE KONFERENCIJĄ

Konferencijos tikslas tobulinti studentų mokslines / menines kompetencijas, vykdant praktinės mokslinės / meninės veiklos žinių ir idėjų mainus bei skatinant tinklaveikos plėtrą.


Kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste
Estetikos ir meno filosofijos aspektai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika
Lingvistikos, vertimo ir kalbų ugdymo(si) aktualijos
Technologijų ir verslo pasiekimai bei įžvalgos
Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai virtualiose meno parodose

Dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovė (komiteto pirmininkė)
Dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros docentė
Dr. Rima Jasnauskaitė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro docentė
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro docentas
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro docentė
Prof. dr. Tija Zirina, Latvijos universitetas (Latvija)
Dr. Theodor Liho, Nacionalinė dailės akademija (Bulgarija)
Dr. Marijana M. Prodanovič, Sinergijos universitetas (Bosnija - Hercegovina)
Dr. Martin Klinc, Mariboro Medienos technologijų aukštoji mokykla (Slovėnija)
Nijolė Meškelienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Studijų vedėja (komiteto pirmininkė)
Asta Jakimavičienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros vedėja
Renata Sedliorienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro vadovė
Juozas Dundulis, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos Dizaino studijų programos koordinatorius
Kristina Juodeikienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorė
Albertas Juodeika, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro studijų vedėjas
Dovydas Obcarskas, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro studentas
Ieva Sutkaitytė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos studentė
Aurėja Šarkauskaitė, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros studentė
Zdenka Steblovnik Župan, Mariboro Medienos technologijų aukštoji mokykla (Slovėnija)
Andreja Peserl, Mariboro Medienos technologijų aukštoji mokykla (Slovėnija)

LithuaniaEnglish