APIE KONFERENCIJĄ

Konferencijos tikslas tobulinti studentų mokslines / menines kompetencijas, vykdant praktinės mokslinės / meninės veiklos žinių ir idėjų mainus bei skatinant tinklaveikos plėtrą.


Kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste
Estetikos ir meno filosofijos aspektai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika
Lingvistikos, vertimo ir kalbų ugdymo(si) aktualijos
Technologijų ir verslo pasiekimai bei įžvalgos
Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai virtualiose meno parodose

Doc. dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegija (mokslinio komiteto pirmininkė)
Doc. dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegija
Doc. dr. Rima Jasnauskaitė, Kauno kolegija
Doc. dr. Kristina Budrytė-Genevičė, Kauno kolegija
Doc. dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija
Doc. dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, Kauno kolegija
Doc. dr. Mārīte Opincāne, Rezeknės technologijų akademija (Latvija)
Prof. dr. Tija Zirina, Rygos pedagogų rengimo ir švietimo vadybos akademija (Latvija)
Dr. Theodor Liho, Nacionalinė dailės akademija (Bulgarija).
Nijolė Meškelienė, Kauno kolegija (organizacinio komiteto pirmininkė)
Asta Jakimavičienė, Kauno kolegija
Juozas Dundulis, Kauno kolegija
Kristina Juodeikienė, Kauno kolegija
Albertas Juodeika, Kauno kolegija
Viktorija Kavaliauskaite, Kauno kolegija
Ieva Sutkaitytė, Kauno kolegija
Neringa Marcinkutė, Kauno kolegija