Agnė Aleksaitė

Pranešimo tema – KAS KURIA NAUJAŽODŽIUS IR KODĖL JŲ REIKIA?

Agnė Aleksaitė

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė, Kalbos ir kultūros instituto Lingua Lituanica dėstytoja.

Moksliniai interesai: neologija, žodžių daryba, stilistika, interneto lingvistika, lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymas.

Daugiausia dėmesio skiriama naujosios lietuvių kalbos leksikos tyrimams (parengta disertacija „Lietuvių kalbos naujažodžių daryba (2011–2019 m. Naujažodžių duomenyno pagrindu)“, kartu su dr. Rita Miliūnaite, duomenyno sudarytoja, rengiamas internetinis „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas“ (nuolat pildomas).

2019 m. doktorantė gavo Lietuvos mokslo tarybos skiriamą stipendiją už akademinius pasiekimus.


 CVETKA HOJNIK   MARIT PIIRMAN   ZDENKA STEBLOVNIK ŽUPAN

LithuaniaEnglish