Marijana Prodanović

Marijana Prodanović 2015 m. įgijo anglų kalbos ir lingvistikos mokslų daktaro laipsnį Belgrado universiteto Filologijos fakultete. Tais pačiais metais pradėjo dirbti asistente, o 2020 m. tapo docente.

Nuo 2012 m. Prodanović universitete dėsto specializuotą anglų kalbą (ESP), akademinę anglų kalbą  (EAP), anglų kalbos dėstymo metodiką (ELT), pragmatiką, komunikaciją. Šiuo metu ji eina Sinergijos universiteto Filologijos fakulteto dekanės ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovės pareigas.

Mokslininkės interesų sritys apima mikrolingvistiką, tarpkultūrinę pragmatiką, aktualią  anglų kalbos dėstymo metodiką ir kitas kryptis, kurias ji aptarė daugybėje mokslinių straipsnių ir keturiuose vadovėliuose.

Dr. Prodanović aktyvi tarptautiniuose projektuose ir kitose veiklose. Ji dalyvavo organizuojant apie 50 konferencijų, apskritojo stalo diskusijų, seminarų, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama aktualiems ELT/ESP/EAP klausimams ir tendencijoms bei kalbų mokykloms, skatinančioms daugiakalbystę šalyje (regione). Verta paminėti, kad Prodanović yra Serbijos anglų kalbos asociacijos prezidentė, viena iš žurnalo ,,SingiLogos“ vyriausiųjų redaktorių, tarptautinė lektorė, recenzentė ir aukštojo mokslo konsultantė.


PLENARINIS PRANEŠIMAS

KALBAI JAUTRUS MOKYMAS IR BENDRAVIMAS: SVARBUS KIEKVIENAS ŽODIS

Šiais laikais, kai įvairovė tapo madingu žodžiu, sklandus jos integravimas į mokymo, mokymosi ir bendravimo veiklą neturėtų būti iššūkis. Vis dėlto, atrodo, kad dažnai, mėgindami suvokti įvairovės sudėtingumą, praktikoje susiduriame su sunkumais. Jautri kalba neabejotinai užima labai svarbią vietą tarp veiksmų, kurių galime imtis siekdami tą įvairovę priimti. Apdairus elgesys bendraujant su skirtingomis kultūromis, etninėmis grupėmis, lytimis ir skirtingų (specifinių ir specialiųjų) poreikių žmonėmis gali išgelbėti mūsų reputaciją – tarpkultūriniame bendravime, mokant ir mokantis, kalbantis tiesiogiai. Atsižvelgdami į tai, kokį paveikų vaidmenį jautrumas kalbai atlieka įvairiose žmogaus veiklos srityse, turėtume ne tik būti atsargūs, bet ir numatyti padarinius ir niuansus bei išmanyti, kaip jautrią kalbą integruoti į studijas, darbą, t. y. į kasdienį gyvenimą. 

Reikšminiai žodžiai: jautrumas kalbai, bendravimas, mokymas, mokymasis, įvairovė

 


PRANEŠĖJAI  DANIEL STOLFI  LYDIA MITITS      

 

LithuaniaEnglish