Lydia Mitits

Lydia Mitits yra Graikijos Trakijos regiono Demokrito universiteto docentė, dėstanti taikomąją lingvistiką – dvikalbystę švietimo sistemoje. Ji yra dėsčiusi anglų kalbą (EFL) pradinėje, bendrojo lavinimo ir aukštojoje mokykloje. Mitits turi anglų kaip užsienio kalbos mokymo (TEFL) magistro laipsnį  ir taikomosios lingvistikos mokslų daktaro laipsnį. Mokslininkė yra skaičiusi pranešimus tarptautinėse konferencijose ir išleidusi recenzuotus mokslinius straipsnius apie daugiakalbystę, kalbų mokymosi strategijas, tyrimo instrumentų taikymą ir kt. knygose, tarptautiniuose žurnaluose ir konferencijų leidiniuose. Pagrindiniai mokslinių tyrimų interesai – kalbų mokymosi strategijos ir daugiakalbystė, dvikalbystė ir švietimas, kalbų mokymo metodika ir dvikalbystės arba daugiakalbystės puoselėjimas.


PLENARINIS PRANEŠIMAS

NUO NUORODŲ MIESTE IKI AUDITORIJOS: LINGVISTINĖS APLINKOS TYRINĖJIMAS SIEKIANT DAUGIAKALBIO SUPRATIMO

Lingvistinės aplinkos (LA) tyrimais, be kita ko, siekiama turtinti supratimą apie visuomenės daugiakalbystę, sutelkiant dėmesį į kalbų pasirinkimą, jų hierarchiją, kontakto būtinybę, reglamentus, raštingumo aspektus ir pan. viešosiose erdvėse esančiose kalbinėse nuorodose. Šiame pranešime aptariama, kaip miesto erdvėse randami įvairiomis kalbomis parašyti multimodaliniai tekstai gali būti analizuojami sociolingvistiniu ir taikomosios lingvistikos požiūriu, kaip LA gali būti naudojama kaip tyrimo instrumentas ir turtingas duomenų šaltinis siekiant suprasti su daugiakalbystės praktika susijusius klausimus. Pateikiami kelių LA tyrimų visame pasaulyje pavyzdžiai ir pristatomas atvejo tyrimas, atliktas Graikijos Trakijos regione, kuriame gyvena ir dirba autorė. Galiausiai pateikiami argumentai dėl LA tyrimų galimybių: besimokančiųjų įtraukimas į LA krypties tyrimus arba auditorijoje atliekami tyrimai, kuriuose LA analizuojama kaip diskurso tipas. Tokius tyrimus galima įtraukti į užsienio kalbų mokymo programas siekiant sukurti ryšį tarp besimokančiojo ir LA iš reikšmingos raštingumo perspektyvos.


PRANEŠĖJAI  MARIJANA PRODANOVIC  DANIEL STOLFI      

 

LithuaniaEnglish